Můj domov Dolní Kounice, z.s.

LIST ÚČASTNÍKA TÁBORA 2019

Jméno a příjmení účastníka:                                                        

 

Mobil a email účastníka:                                    

 

Datum narození :

Adresa:

 

Název tábora:

 

Verze tábora:   PŘÍMĚSTSKÝ(denně 8. 00 – 16.00)*     POBYTOVÝ

Místo konání:  Veselá hora, Dolní Kounice

Termín konání: 12.–16. 8. – PŘÍMĚSTSKÝ  /   POBYTOVÝ           18.–24. 8. - ANGLICKÝ

I. Zdravotní informace

Zdravotní pojišťovna:

K přihlášce přiložte kopii průkazky zdravotní pojišťovny

Účastník má tyto zdravotní problémy a omezení, popř. upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích:

 

 

Účastník bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy):

 

 

Účastník trpí alergií na:

 

 

 

II. Další důležité informace o účastníkovi pro organizátory tábora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník je (zatrhněte): a) plavec      b) částečný plavec      c)neplavec

 

 

III. Kontakt na zákonné zástupce nezletilého účastníka a další kontaktní osoby

Jméno                                                  mob.                       e- mail

Jméno                                                  mob.

Jméno                                                  mob.

 

IV. Prohlášení zákonného zástupce nezl. účastníka nebo účastníka zletilého

 

 

 

Prohlašuji, že ________­­­__________________________ narozený/á ______________

bytem__________________________________________________________________

 

nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky, průjmu apod.) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišel/a do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu/jí není nařízeno karanténní opatření. Dítě bylo ošetřujícím lékařem shledáno schopným absolvovat tábor.

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

 

Toto písemné prohlášení nesmí být starší jednoho dne před zahájením tábora a odevzdává se při příjezdu na tábor!

 

 

V___________________ dne___________             ___________________________ 

                                                                                    

                      Podpis zákonného zástupce nezletilého účastníka nebo zletilého účastníka

 

 

 

Při předčasném odjezdu z  tábora může být nezletilý účastník vydán těmto osobám (uveďte jméno, příjmení a číslo OP):

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s táborovým řádem. Souhlasím se zveřejněním pořízených fotografií a videí pro nekomerční potřeby spolků. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby spolku na dobu nezbytně nutnou dle zásad GDPR.

 

 

V___________________ dne___________            ___________________________

 

             Podpis zákonného zástupce nezletilého účastníka nebo zletilého účastníka

 

       

 

 

* Nehodící se škrtněte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace a vysvětlivky k vyplnění Listu účastníka

  1. Při přihlášení zašlete vyplněnou 1. stranu listu účastníka a kopii kartičky pojišťovny e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nebo odevzdejte osobně). Následně vám budou zaslány údaje pro platbu a po připsání platby na účet potvrzení o úhradě.
  2. Při nástupu na tábor předejte 2. stranu listu účastníka vedoucí tábora včetně případných léků s popisem užívání
  3. Během následujících 10 dnů obdržíte pokyny k platbě. Kapacita tábora je omezena, takže rezervaci můžeme provést až po úhradě. Stornopoplatky – 80 % při odhlášení do konce dubna, 50 % při odhlášení do konce května, 100% při pozdějším odhlášení (v případě, že si zajistítevlastního náhradníka, stornopoplatky neuplatňujeme)
  4. Osobní údaje z tohoto formuláře slouží pouze pro vnitřní potřeby spolku a nebudou dále předávány či jinak šířeny.
  5. Další info mob: 736603123 nebo FB Můj domov, z.s. nebo http://dolni-kounice.muj-domov.cz/ (po zveřejnění nového webu spolku: www. mujdomov.net)

 

 

 

 

Další informace k táboru:

Pro děti je připravován na každý den tábora konkrétní program, přizpůsobený jejich věku a počasí (při extrémně špatném počasí máme připravenu „mokrou verzi“ = hry v objektu, návštěvy zastřešených míst, v případě extrémního vedra je možnost koupání v bazénu). Večerní program pobytového tábora přizpůsobujeme zájmu zúčastněných dětí (táborák, hra na hudební nástroje, noční hra apod.)

Během tábora je možná návštěva ze strany rodičů, prosíme však, abyste termín dohodli s vedoucí tábora, a to z důvodu organizace programu (u pobytové verze ideálně v podvečerních hodinách).

Pro pobytovou verzi děti budou potřebovat vlastní spacák nebo deku + prostěradlo + polštářek (molitany jsou součástí stanů). Povinnou výbavou pro všechny děti je mimo běžných věcí také plastový nebo plechový hrníček s nalepeným jménem dítěte, gumáky a pláštěnka (pro příměstský tábor pouze pláštěnka), ešus (pro příměstskou verzi mohou být i plastové talíře), příbor.

Pořadí přijímání dětí se řídí pořadím uhrazené platby za tábor.

 

Kontakt na vedoucí tábora: Dagmar Schweizer, mob. 736 603 123